a little tool for git mirroring
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Colin Reeder 76205904ee Add SSH client to dockerfile 2 lat temu
repos Add README 2 lat temu
.gitignore Add README 2 lat temu
Dockerfile Add SSH client to dockerfile 2 lat temu
LICENSE Add LICENSE 2 lat temu
README.md Add README 2 lat temu
index.js Remove bluebird dependency, use alpine for docker 2 lat temu

README.md

clement

a little tool for Git mirroring

Setup

  • In the repos folder, run git clone --mirror {source}
  • In the cloned repo, run git remote add target {target}
  • Add a secret string to allowed_keys.txt
  • Add a webhook on the source, POST to {clement}/{repo}/update?key={secret}