Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

10 wiersze
181B

  1. run:
  2. build-tags:
  3. - lint
  4. issues-exit-code: 0 # TODO: change this to 1 when we want it to fail builds
  5. skip-dirs:
  6. - contrib/
  7. - misc/
  8. linters:
  9. disable:
  10. - gocyclo