Преглед на файлове

Revert "Fix build"

This reverts commit e09ca6a089.
tags/v0.3.15^2
Neil Alexander преди 1 година
родител
ревизия
48bf0ce210
No known key found for this signature in database GPG Key ID: A02A2019A2BB0944
променени са 1 файла, в които са добавени 5 реда и са изтрити 7 реда
  1. +5
    -7
      src/yggdrasil/api.go

+ 5
- 7
src/yggdrasil/api.go Целия файл

@@ -485,14 +485,12 @@ func (c *Core) RemovePeer(addr string, sintf string) error {
}
}

c.peers.Act(nil, func() {
ports := c.peers.ports
for _, peer := range ports {
if addr == peer.intf.name() {
c.peers._removePeer(peer)
}
ports := c.peers.ports.Load().(map[switchPort]*peer)
for p, peer := range ports {
if addr == peer.intf.name {
c.peers.removePeer(p)
}
})
}

return nil
}


Loading…
Отказ
Запис